บริษัท บางกอก อินสตรูเมนท์ จำกัด
                       
BANGKOK  INSTRUMENT  CO.,LTD