หมวดสินค้า >> Thermocouple , Pt100 (เทอร์โมคัปเปิล , อาร์ทีดี) >>
 
เทอร์โมคัปเปิ้ลและอาร์ทีดี (T/C & RTD)
เทอร์โมคัปเปิ้ลสำหรับใช้กับมิเตอร์แบบพกพา (Hand-Held Thermometer Probe )
Omega